5 ud af 10 byggeprojekter er i gang

Alle aktører inviteres til fejring

Arbejdet med Sydhavnen skrider frem som planlagt. Lige nu er der blandt andet gang i udgravning, elementmontage, murerarbejde og nedrivning.

Fart på nybyggeriet

Senest har vi sat gang i opførelse

 

Relaterede nyheder